W związku ze zmianą nazwy placówki
z Centrum Medyczne Onkologii i Hipertermii na NatolMedic,
za kilka sekund
nastąpi przekierowanie na nową stronę internetową
www.natolmedic.pl