PSYCHOLOG / PSYCHOONKOLOG

MGR MILENA DZIENISIEWICZ 

Jest psychologiem – psychoonkologiem. W swojej pracy specjalizuję się w pomocy dorosłym osobom chorym onkologicznie, a także ich bliskim.

Drogę do zawodu psychologa rozpoczęła na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie uzyskała tytuł magistra psychologii w 2008 roku.  Następnie ukończyła studia podyplomowe na kierunku psychoonkologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
 

O sobie: 

Bardzo istotne jest dla mnie stałe podnoszenie kwalifikacji – obecnie jestem w trakcie certyfikacji w terapii metodą Simontona. Jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Psychoonkologią zajęłam się przede wszystkim dlatego, że doskonale rozumiem jak trudna potrafi być walka z nowotworem. Wiem też, jak istotne jest wsparcie w trakcie leczenia.

Jako psychoonkolog pomagam pacjentom w przezwyciężaniu trudności związanych z chorobą, na każdym jej etapie. Na moje wsparcie mogą liczyć także osoby towarzyszące choremu w procesie leczenia. Wszystkim pacjentom zapewniam moje pełne zaangażowanie – dobrze wiem, że każdy może odnaleźć w sobie siłę, aby przezwyciężać trudności w walce z nowotworem.

Do kogo skierowana jest terapia:

Osoba chora

Terapia Simontonowska skierowana jest przede wszystkim do osób chorych onkologicznie. Diagnoza, rozpoczęcie terapii i długotrwałe leczenie nierzadko wiążą się ze stresem i koniecznością przeorganizowania swojego życia. Pojawienie się choroby i konieczność podjęcia walki może skutkować utratą poczucia bezpieczeństwa, obniżeniem nastroju, a nawet pojawieniem się depresji. Nastawienie i silna wola pacjenta mogą mieć duże znaczenie dla przebiegu terapii, i to na każdym etapie diagnozy oraz leczenia. To właśnie dlatego poza opieką lekarską i wsparciem osób bliskich, niezwykle ważna jest fachowa opieka psychologiczna.

Pomoc psychoonkologa wpływa na wiele elementów życia osoby chorej. Jako najważniejsze elementy mojej pracy postrzegam:

  1. Zwiększanie zaangażowania w proces leczenia
  2. Wzmacnianie silnej woli
  3. Naukę radzenia sobie ze stresem
  4. Motywację do pozyskania rzeczowej wiedzy o własnej chorobie
  5. Naukę umiejętności występowania we własnej sprawie
  6. Poprawę nastroju i lepsze przystosowanie do codziennego życia
  7. Przygotowanie na przyjmowanie i akceptację trudnych wiadomości

Bez wsparcia osoby niezaangażowanej emocjonalnie, te z pozoru proste elementy mogą być niełatwe do osiągnięcia - uczucia wiążące się z chorobą potrafią skutecznie utrudnić wcielanie ich w życie. Dlatego tak ważna jest pomoc specjalisty w tym zakresie.

Bliscy osoby chorej

Choroba nowotworowa ma duży wpływ także na bliskich pacjenta. Oni też odczuwają duży stres
i zmiany w organizacji życia codziennego, mogą mieć problemy z motywacją czy też trudności
w komunikacji z chorym. Dlatego osoby z najbliższego otoczenia pacjenta również powinny przemyśleć skorzystanie z pomocy specjalisty - w trudnych momentach nieocenione może być wsparcie osoby, która nie tylko ułatwi komunikację z chorym, ale także pomoże w pokonaniu lęku
i poprawieniu kondycji psychicznej.

Najbliżsi pacjenta mogą liczyć na moją pomoc w zakresie:

1)  Akceptacji trudnej sytuacji
2)  Komunikowania z pacjentem
3)  Motywowania chorego oraz samego siebie do walki z chorobą
4)  Nauki radzenia sobie ze stresem oraz poprawy nastroju

 

Główny cel mojej pracy jako psychoonkologa, to nauczenie pacjentów sposobów na radzenie sobie z emocjami w trudnych sytuacjach i poprawa jakości ich życia. Choć czasem trudno w to uwierzyć, sposób myślenia może znacząco wpływać na organizm i pozwala odkryć w sobie wiele sił. Przekonuję się o tym podczas spotkania z każdym pacjentem.
 

Zapraszam na konsultacje
Milena Dzienisiewicz

 

 

gabinet konsultacji psychologicznych

gabinet konsultacji psychologicznych