Hipertermia - naturalna metoda leczenia raka - Zarys ogólny

Hipertermia jest metodą terapeutyczną używaną do przełamania systemu termoregulacji organizmu dzięki zastosowaniu odpowiedniej aparatury. Polega ona na podniesieniu temperatury tkanek do poza zakres immunologicznie dozwolony. Stosuję się temperatury z zakresu 38°C - 42°C. Metoda ta znajduje zastosowanie głównie w onkologii ( przede wszystkim w skojarzeniu z chemioterapią i radioterapią) oraz schorzeniach nieonkologicznych typu nadciśnienie tętnicze, borelioza, łuszczycowe zapalenie stawów, fibromialgia i inne.

Obszary stosowania hipertermii:

 • onkologia
 • fizjoterapia
 • reumatologia
 • rehabilitacja
 • regeneracja w medycynie sportowej
 • alergologia
 • ortopedia
 • dermatologia

Zalety hipertermii:

 • jest nietoksyczna 
 • poprawia resekcyjność
 • w większości badań naukowych podnosi wskaźniki przeżycia chorego
 • podnosi jakość życia 
 • obniża ryzyko powstawania przerzutów
 • redukuje niektóre objawy uboczne chemio- i radioterapii
 • prawidłowo wykonana nie powoduje skutków ubocznych
 • działa przeciwbólowo
 • może być stosowana w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej
 • przebieg terapii jest indywidualny i zależy od rodzaju i zaawansowania nowotworu

Zarys historyczny hipertermii

Hipertermia, w powszechnym i pierwotnym rozumieniu definiowana, jako sztucznie wywoływany stan podwyższonej temperatury ciała. W medycynie znane jest od czasów antycznych. Metodę tę opisywano jeszcze w papirusach i wspominał o niej już Hipokrates. W czasach nowożytnych została zarzucona i na nowo odkryta w XIX wieku. Jej powtórną genezę datuje się konkretnie na rok 1866 roku. Wtedy to niemiecki lekarz Busch opisał przypadki spontanicznej, nie spowodowanej jakimkolwiek leczeniem, regresji mięsaków tkanek miękkich w przebiegu wysokiej gorączki, która była wywołana infekcją bakteryjną organizmu. Trzydzieści lat później, w czasie gdy Wilhelm Roentgen odkrył promieniotwórczość sztuczną, a Maria Skłodowska Curie – promieniowanie naturalne, w Niemczech hipertermię próbowano już stosować w leczeniu raka szyjki macicy. To właśnie Niemcy są „kolebką” nowożytnej hipertermii, która od kilkudziesięciu lat przeżywa swój renesans. Obecnie metoda hipertermii jest tam stosowana jako jeden z filarów postępowania w onkologii i prowadzi ją ponad 260 ośrodków medycznych; rutynowo kojarzona jest z niektórymi programami radioterapii w Holandii, Włoszech i USA. W wielu ośrodkach uniwersyteckich na świecie stosowane jest skojarzone leczenie z wykorzystaniem hipertermii i chemioterapii oraz immunoterapii.

Hipertermia stała się metoda uznaną przez onkologów i docenioną w medycynie ortodoksyjnej, a o jej popularności świadczy ponad trzy tysiące publikacji naukowych, odnotowanych przez fachową, recenzowaną prasę medyczną. Lekarze, stosujący w praktyce metodę hipertermii wymieniają swoje doświadczenia w ramach Europejskiego Towarzystwa Hipertermii Onkologicznej ESHO. Dotychczas odbyło ono 30 zjazdów, które gromadziły każdorazowo ponad 200 lekarzy stosujących hipertermię w onkologii. W Polsce do niedawna lecznicze hipertermią nie było stosowane. Jej popularność wzrasta na przestrzeni ostatnich piętnastu lat w związku z udowodnioną naukowo skutecznością w przebiegu leczenia.


 

Aparaturę do hipertermii dostarcza HT SYSTEMS