Hipertermia całego ciała

Podczas gdy hipertermia miejscowa ma na celu wybiórcze ogrzewanie konkretnego obszaru w ciele pacjenta, hipertermia całego ciała jest rodzajem sztucznej gorączki, bowiem wzrost temperatury obejmuje cały organizm pacjenta.

Wieloletnie badania i eksperymenty doprowadziły do wykrystalizowania poszczególnych efektów terapeutycznych jakie mogą zostać osiągnięte przez hipertermię całego ciała.

Choroby nowotworowe

Działanie terapeutyczne hipertermii opiera się na wzmocnieniu niektórych mechanizmów samoobrony immunologicznej organizmu. Efektem ubocznym chemioterapii jest nierzadko osłabienie organizmu i jego systemu immunologicznego. W przypadku wielu pacjentów hipertermia jest w stanie kompensować ten efekt uboczny poprzez uruchomienie dodatkowych procesów samoobrony organizmu. Do najważniejszego z tych procesów należy uaktywnienie komórek NK (z ang. Natural Killer). Są to komórki powstające w organizmie człowieka a ich zadaniem jest niszczenie innych komórek rozpoznanych przez NK jako wrogie – do wyeliminowania. Komórki NK są aktywowane do tej działalności przez pewien szczególny rodzaj białka Hsp70 (ang. Heat Shock Protein). Białko to pojawia się selektywnie na powierzchni ludzkich komórek rakowych ale nie na powierzchni komórek zdrowych.  Komórki NK aktywowane przez TKD (peptyd Hsp70)/IL-2 (interleukinę 2) działają destrukcyjnie na nowotwory otoczone membraną z białka Hsp70. Do tego typu komórek NK należą limfocyty T, takie jak na przykład Limfocyty CD8+. Istnieją obszerne doniesienia o tym, że przenikanie limfocytów do tkanek nowotworu jest kluczowe dla zahamowania raka i pozytywnie wpływa na prognozę przy wielu rodzajach raka. Liczne opracowania wskazują na to, iż przenikanie limfocytów CD8+ w mikro-otoczenie nowotworu jest mechanizmem immunologicznym korzystnym dla pacjentów. Limfocyty CD8+ są w stanie bezpośrednio niszczyć komórki rakowe.  Przy poddaniu limfocytów CD8+ działaniu umiarkowanej Hipertermii (39,5°C), dochodzi do wzrostu produkcji antygenowego interferonu IFN-γ i do uszkodzenia komórek rakowych, w porównaniu do warunków niższych temperatur.

Nadciśnienie tętnicze

Badania prospekcyjne przeprowadzone w latach 1989-1993 wykazały, że cykliczne stosowanie zabiegów umiarkowanej hipertermii całego ciała skutecznie obniżają nadmierne ciśnienie tętnicze: ciśnienie skurczowe spada średnio o 22 mmHg a ciśnienie rozkurczowe spada średnio o 12 mmHg przy czym brak jest efektów ubocznych o jakiejkolwiek doniosłości klinicznej.

Innymi schorzeniami na które korzystnie wpływa stosowanie hipertermii całego ciała są między innymi:

 • Nadmierne napięcie mięśni, przede wszystkim mięśni położonych głębiej oraz obszaru lędźwiowego
 • Chroniczny ból pleców
 • Zapalenia stawów
 • Fibromialgia
 • Nerwobóle odporne na terapie
 • Migreny
 • Podostre zapalenia chroniczne
 • Schorzenia reumatyczne (degeneracyjne oraz zapalne w stanach podostrych)
 • Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (choroba Bechterewa)
 • Sklerodermia systemowa
 • Atopowe zapalenie skóry
 • Sezonowe zaburzenia afektywne (SAD)