Hipertermia miejscowa

(inaczej: Elektrohipertermia lub Hipertermia Lokoregionalna)

Zabiegi są bezpieczne, dobrze tolerowane przez pacjentów, precyzyjne, nieinwazyjne, nietoksyczne i nie wymagają hospitalizacji.

Centrum Medyczne Onkologii i Hipertermii dysponuje wysokiej klasy aparatem niemieckiej firmy Celsius 42+. Aparaty tej firmy są obecnie najnowocześniejszymi aparatami na świecie służącymi do wykonywania hipertermii głębokiej, w której nasza klinika się specjalizuje.
Firma Celsius 42+ przy konstrukcji aparatury wykorzystała wieloletnie badania w zakresie monitorowania wyników badań onkologicznych i terapii wspomagających klasyczny tryb postępowania i skoncentrowała się na aparaturze dostosowanej dla leczenia masywnych guzów.
Aparat wykorzystuje fale o częstotliwości 8-27 Mhz, penetrujące do organów położonych głębiej w organizmie człowieka. Poprzez wymienne elektrody o różnej średnicy można precyzyjniej sterować położeniem ogniskowej pola magnetycznego:

Zastosowana technologia jest łatwa w użyciu. Ruchome elektrody systemu można przemieszczać tak, aby je szybko dopasować do tych obszarów ciała pacjenta, w których są zlokalizowane guzy.

Jeden zabieg trwa do 60 minut. Zabiegi mogą być przeprowadzone raz lub dwa razy w tygodniu przez cały okres leczenia chemicznego lub radioterapii. W przypadku chorych poddawanych radioterapii zabieg może odbyć się zarówno przed, jak i po, napromieniowaniu.

Ze względu na bezpieczeństwo zabiegu oraz profesjonalną opiekę nad chorymi nie jest konieczna asysta osób towarzyszących – członków rodzin czy opiekunów chorych, aczkolwiek jeżeli taka jest wola pacjenta, to dla zwiększenia poprawy jego komfortu, bliskie osoby chorego mogą być obecne w czasie trwania zabiegu.

Zabiegi mogą być stosowane w każdym rodzaju nowotworu, wiek czy stopień zaawansowania choroby nie odgrywa znaczenia. Zabiegów nie stosuje się tylko u chorych z rakiem krwi. W zaawansowanym stanie choroby nowotworowej stosuje się metodę także jako metodę wspomagającą leczenie bólu.

Bezwzględnie nie można wykorzystywać metody w przypadku chorych z rozrusznikiem serca. Przeciwwskazaniem, chociaż nie bezwzględnym, jest obecność w nagrzewanym obszarze ciała pacjenta elementów metalicznych (np. protez stawów). W takich przypadkach należy zachować szczególną ostrożność.

Wszystkich pacjentów przed poddaniem zabiegom konsultuje lekarz specjalista onkolog kliniczny. Tylko onkolog kliniczny lub doświadczony radioterapeuta kwalifikuje pacjentów do zabiegu.

Poniższe szkice przedstawiają możliwości sterowania położeniem "ogniskowej" nagrzewania poprzez dobór różnych elektrod: