Hipertermia - leczenie nowotworów

Hipertermia jest to zabieg, podczas którego tkanka nowotworowa podgrzewana jest z zewnątrz do temperatury 38 - 42 stopni Celsjusza. 

Podwyższenie temperatury zmian nowotworowych powoduje liczne zmiany w ich fizjologii. Pierwsza z nich powiązana jest z wydzielaniem białek szoku cieplnego Hsp 70  (ang. heat shock proteins - Hsp) stanowiących swoiste markery dla przeciwciał. Hsp 70 przyłącza się głównie do błony komórek nowotworowych. W tych warunkach przeciwciała rozpoznają oraz atakują tak oznaczone struktury. Mechanizm ten umożliwia pobudzenie układu immunologicznego

Ogrzewanie sprawia również, że zwiększa się metabolizm tkanki rakowej, która produkuje dużą ilość kwasu mlekowego. Kwas ten powoduje tak wysokie zakwaszenie komórki rakowej, że doprowadza ona do śmierci komórki na drodze apoptozy. Sąsiadujące,  zdrowe komórki nie podlegają takim reakcjom, pozostają obojętne.

 

Hipertermia jest metodą wspomagającą leczenie nowotworów. Wykorzystywana jest przede wszystkim w skojarzeniu z chemioterapią, chemio-radioterapią oraz radioterapią. Ze względu na udowodnione podstawy biologicznego współdziałania (zarówno w skojarzeniu z większością leków cytostatycznych, jak i promieniowaniem jonizującym) oraz brak toksyczności zabiegów hipertermii, korzyść z jej zastosowania może odnieść każdy chory na nowotwór. Stosuje się ją przy wszystkich guzach zaawansowanych, a także przy przerzutach i nawrotach. Dobre rezultaty stosowania hipertermii osiągane są również w terapii paliatywnej. U pacjentów, którzy otrzymali już maksymalną dawkę terapii konwencjonalnych zauważalne jest pozytywne działanie nawet w zwykłym leczeniu bólu.

Aktualnie hipertermia wykorzystywana jest również w leczeniu nie-onkologicznym przy schorzeniach tj.:

  • Nadciśnienie tętnicze
  • Zapalenia stawów
  • Chroniczny ból pleców
  • Nerwobóle odporne na terapie
  • Migreny

 

Czytaj więcej …