Hipertermia - leczenie nowotworów

Hipertermia jest to zabieg, podczas którego tkanka nowotworowa podgrzewana jest z zewnątrz do temperatury 38 - 42 stopni Celsjusza. Taka zmiana temperatury prowadzi do niedoborów tlenu i substancji odżywczych w obrębie guza. Wówczas dochodzi do zakwaszenia podgrzewanych komórek i zakłócenia komórkowej przemiany materii, co może być przyczyną autodestrukcji (apoptozy) guza.

Jednym z powodów, dla których hipertermia jest tak bardzo efektywna jest to, że komórki rakowe zawierają w sobie inny rodzaj białka, które jest grubsze i o wiele większe niż normalne. Podczas zabiegu, pod wpływem pola elektromagnetycznego MRI, ten typ białka wchłania energię. Powoduje to nagrzanie komórki nowotworowej do bardzo wysokiej temperatury 42°C. Ogrzewanie sprawia, że tkanki rakowe mają zwiększony metabolizm i produkują dużą ilość kwasu mlekowego. Kwas ten powoduje tak wysokie zakwaszenie komórki rakowej, że poddawana jest ona natychmiastowemu rozkładowi. Sąsiadujące zdrowe komórki nie są objęte tym działaniem w ogóle, zachowując swoją naturalną temperaturę.

 

Hipertermia jest metodą wspomagającą leczenie nowotworów. Wykorzystywana jest przede wszystkim w skojarzeniu z chemioterapią, chemio-radioterapią oraz radioterapią. Ze względu na udowodnione podstawy biologicznego współdziałania (zarówno w skojarzeniu z większością leków cytostatycznych, jak i promieniowaniem jonizującym) oraz brak toksyczności zabiegów hipertermii, korzyść z jej zastosowania może odnieść każdy chory na nowotwór. Stosuje się ją przy wszystkich guzach zaawansowanych, a także przy przerzutach i nawrotach. Dobre rezultaty stosowania hipertermii osiągane są również w terapii paliatywnej. U pacjentów, którzy otrzymali już maksymalną dawkę terapii konwencjonalnych zauważalne jest pozytywne działanie nawet w zwykłym leczeniu bólu.

Aktualnie hipertermia wykorzystywana jest również w leczeniu nie-onkologicznym przy schorzeniach tj.:

  • Nadciśnienie tętnicze
  • Zapalenia stawów
  • Chroniczny ból pleców
  • Nerwobóle odporne na terapie
  • Migreny

 

Czytaj więcej …